Audit Financiar

Adwisers are in echipa auditori financiari independenti, autorizati de Camera Auditorilor Financiari din România, certificati pentru auditarea proiectelor pe fonduri europene (conform Protocolului incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si Camera Auditorilor Financiari din Romania), aflati pe lista auditorilor - persoanelor fizice care pot audita fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.

Servicii oferite

  • Audit pentru proiecte pe fonduri europene.
  • Audit statutar (financiar) - audit al situațiilor financiare ale clienților, în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari și / sau cu standardele internaționale de audit;
  • Revizuirea sistemelor contabile și a controalelor interne - efectuarea unor proceduri specifice, menite să sprijine obiectivele legate de: controale financiare si sisteme efective și eficiente; credibilitatea raportarilor financiare; conformitatea cu legile și reglementările locale; conformitatea cu politicile și procedurile interne ale companiei;
  • Audit intern - examinarea obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia;